COUNCIL OF INTERNATIONAL FELLOWSHIP (CIF)

Kuruluş: 1960

Gönüllü, kar amacı gütmeyen, politika ve inanç sistemlerinden bağımsız bir organizasyon olarak, 1960 yılında Amerika’da kurulmuş, 1960 sonrası 5 kıtada 35 ülkeye yayılmış, sosyal hizmet alanında Uluslararası mesleki değişim programları düzenleyen bir sivil toplum kuruluşudur. Derneğin misyonu; sosyal hizmet alanında çalışan profesyonelleri kişisel ve mesleki yönleriyle birbirlerini yakınlaştırarak, dünyada iyi niyet ve barışa katkıdır.

Derneğin amacı;

 • Uluslararası anlayış ve barışa katkı vermek,

 • Sosyal hizmet alanında çalışanların etnik ve dini farklılıkları tanıyarak, farklılıklara saygı bakışını geliştirmek,

 • Meslek elemanları arasında köprüler kurarak,

 • Savaşların yaşanmadığı bir dünya yaratmaktır.

Kuruluşundan günümüze  bu amaçlarla CIF International'a üye ülkeler aralarında, Mesleki Değişim Programları düzenlenmekte ve sosyal hizmet alanında deneyim paylaşımları devam ettirmektedir.

CIF Mesleki Değişim Programlarına katılanlar;

 • Birçok ülkeden gelenlerle kişisel ve mesleki ilişkiler kurar,

 • Farklı ülkelerdeki örneklere bakarak, kendi ülkelerindeki doğruları ve aksaklıkları değerlendirme fırsatı bulur,

 • Ülkeler arası siyasal, ekonomik ve sosya-kültürel farklılıkların yapılanması konusunda bilinç geliştirirler.

 

HAKKIMIZDA


SOSYAL HİZMET ALANINDA ÇALIŞANLAR DERNEĞİ

Ankara - TÜRKİYE
Kuruluş 1993

Sosyal Hizmet Alanında Çalışanlar Derneği, CIF International bünyesinde Türkiye'yi temsil etmektedir. Sosyal hizmet alanında çalışan Sosyal Hizmet Uzmanları, Psikolog, Fizyoterapist, Psikolojik Danışman, Eğitimci vb. meslek elemanlarının  mesleki bilgi ve vizyonlarını geliştirmeyi ve uluslararası dostluklar kurmalarını sağlamak üzere dernek olarak CIF Mesleki Değişim programlarını organize etmektedir.

SHAÇD kurulduğundan günümüze 250’den fazla meslek elemanının, çeşitli ülkelerin programlarına katılmalarını sağlamış, 1994‘den beri Türkiye'de CIF Mesleki Değişim programı düzenlemektedir. CIF mesleki ve kültürel değişim programları farklı ülkelerde 2 hafta ile 18 ay  arası farklı sürelerde yapılmaktadır.

Bugüne kadar ülkemizde düzenlenen CIF Mesleki Değişim Programlarına Avusturya, Avustralya, Almanya, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Finlandiya, İskoçya, İspanya, İsveç, Kırgızistan, Yeni Zelanda’dan sosyal hizmetler alanında çalışan meslek elemanları katılmıştır.

Değişik ülkelerden gelen meslek elemanları, Türkiye’den gidenler gibi Türkiye’de de aileler tarafından misafir edilmekte, toplumunun yaşantısını birlikte yaşayarak öğrenmektedir.

Türkiye Programına kabul edilenler; Sosyal hizmetler, sağlık, eğitim, hukuk alanlarındaki hizmet veren kamu ve özel kuruluşlarına, STK’lara düzenlenen kurum ziyaretlerinde hizmetleri öğrenmekte, meslektaşları ile iletişim kurmakta ve gözlem yapma olanakları bulunmaktadır.

CIF Değişim Programları, yabancı dil bilen ve kendilerini geliştirmek isteyen meslek elemanları için sosyal, kültürel ve mesleki bir fırsattır. Programa katılanlar hem gittikleri ülkelerin sosyal sistemlerini ve insani hizmet çeşitliliğini tanır, yeni bilgiler edinir, hem de birlikte katıldığı diğer ülkelerden gelenlerle farklı ülkelerin sorun çözümü üretme şekillerini öğrenirler. Hem alanda, hem de akademik dünyada önemli görevler üstlenmiş bulunan katılımcı meslek elemanları, bu deneyimin kendilerine büyük katkılar sağladığından bahsetmektedir.

Dünyanın 5 kıtasında 15 ülkede sürdürülen değişim programlarına Türkiye'den katılanlar,  sadece gittikleri ülkelerdeki sosyal refah sistemini tanımakla kalmaz, aynı grupta program izleyicisi olarak bulunan ülkelerin de sorunlarını ve çözümlerini tanımaya başlarlar. Bir yandan mesleki bilgi ve görgü edinir, kişisel dostluklar kurar, diğer yandan Türkiye’yi tanıtma fırsatı bulurlar. Döndüklerinde hazırladıkları raporu dernek üyelerine paylaşırlar, CIF Turkey web sitesinde yayınlanır.

Council Of International Fellowship, değişim programları dışında iki yılda bir uluslararası konferans düzenler.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Haziran 2013'te, Ankara'da, SHAÇD’nin 20. Kuruluş Yılı'nda “CIF ULUSLARARASI KONFERANSI” gerçekleştirildi.

Türkiye-2013 CIF Dünya Konferansı konusu, “Karşılaşmalar-Encounters”  Fırsatlar ve Engeller oldu. Kültürel ve toplumsal karşılaşmalar ve bireyin hayatında karşısına çıkan engellilik, göç, savaş, istismar, felaket v.b. kişisel durumların olumlu ve olumsuz etkilerinin incelenmesi olarak belirlenmiştir.

Türkiye-2013 CIF Uluslararası Konferansı'na katılan (ulusal ve uluslararası) olmak üzere; yaklaşık 300 katılımcı için; mesleki konferanslar ve çalıştaylar, Türkiye’nin kültürel zenginliklerini yansıtan bir sosyal programın bulunduğu  bir seri etkinlikler gerçekleştirildi.

CIF International Yönetim Kurulu ve birçok ülkeden daha önce değişim programlarına katılmış olan dernek üyelerinin beklendiği konferans 6 gün sürdü.

 

Etkinliklerimizde sizleri de aramızda görmek ümidiyle…

Nüket ATALAY
Sosyal Hizmet Uzmanı
Kurucu
Demet GÜLALDI
Çocuk Gelişimi ve Eğitimcisi
Başkan
Gülcan URHAN
Sosyal Hizmet Uzmanı
II. Başkan

 

 

 

MESLEKİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI

Sosyal Hizmet Alanında Çalışanlar Derneği, kurulduğundan bugüne kadar sosyal hizmet uzmanı, psikolog, psikolojik danışman, hukukçu, rehber öğretmen vb olmak üzere 150'den fazla meslek elemanının, çeşitli ülkelerin programlarına katılmalarına yardımcı olmuştur. Bu mesleki ve kültürel değişim programları 1, 2, 4, 8, 12 ay süreli olabilmektedir. Söz konusu programlarla ilgili bilgilere www.cifinternational.com adresinden ulaşılabilir.

Bu programlar yabancı dil bilen ve kendilerini geliştirmek isteyen meslek elemanları için bir fırsattır. Değişik ülkelerin sosyal sistemlerini ve sosyal hizmetlerin çeşitliliğini tanıyarak, yeni bilgiler edinecekler, her ülkenin kendi sorunlarına çözüm üretme şekillerini öğrenebileceklerdir.

Bugüne kadar çeşitli ülkelerdeki mesleki kültürel değişim programlarına katılan meslek elemanları, gittikleri ülke ve diğer katılımcıların ülkelerindeki kültür ve mesleki uygulamalarla ilgili bilgi edinmek ve gözlem yapmak yanında kendi ülkemize ve mesleki uygulamalara da yeni bir bakış edindiklerini belirtmektedirler.

TÜRKİYE'DE DÜZENLENEN MESLEKİ VE KÜLTÜREL DEĞİŞİM PROGRAMLARI

Türkiye’de 1994 yılından itibaren başlanan mesleki değişim programlarına değişik ülkelerden gelen meslek elemanları katılmıştır.  Bu meslek elemanları aileler tarafından misafir edilerek, Türkiye toplumunun yaşantısını birlikte yaşayarak öğrenmektedir. Sosyal hizmetler, sağlık, eğitim, hukuk alanlarındaki hizmet veren kamu ve özel kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına düzenlenen kurum ziyaretlerinde verilen hizmetleri öğrenmekte,  meslek elemanları ile iletişim kurmakta ve gözlem yapma olanakları elde etmektedirler. Ülkelerine memnun dönen uzmanlar bundan sonra bizim “iyi niyet” elçilerimiz olmaktadırlar.

Bugüne kadar düzenlenen Mesleki ve Kültürel Değişim Programlarına Avusturya, Amerika Birleşik Devletleri, Finlandiya,  İskoçya,  İspanya, İsveç, Kırgızistan, Yeni Zelanda, Almanya, Norveç, Avustralya, Arjantin ve Fransa’dan  sosyal hizmetler alanında çalışan meslek elemanları katılmıştır.

2012 yılında düzenlediğimiz Mesleki ve Kültürel Değişim Programına ise Almanya'dan 1, Finlandiya'dan 1 ve İskoçya'dan 1 katılımcı olmak üzere toplam 3 meslek elemanı katılmıştır.

Sosyal Hizmet Alanında Çalışanlar Derneği olarak etkinliklerimizi sürdürerek, ülkemizin meslek elemanlarının kendilerini geliştirmelerine ve dünya ile bütünleşmelerine yardımcı olacağımıza inanıyoruz. Bu vesileyle, meslek elemanlarına çeşitli ülkelerde düzenlenen değişim programları olduğunun ve Derneğimiz aracılığıyla katılabileceklerinin duyurulmasını dileriz...

 

CIF DENEYİMLERİ

Bu bölümde CIF Mesleki Değişim Programından yararlanan üyelerimizin edindikleri deneyimlere ilişkin raporlara ulaşabilirsiniz...

2019

A.B.D., Almanya, Arjantin, Avusturya, Baltık Ülkeleri (Litvanya-Letonya-Estonya), Fransa, Finlandiya-Rusya, Hindistan, İskoçya, İsveç, İsrail, İtalya-Slovenya, Nepal, Norveç, Tanzanya, Hollanda, Yeni Zelanda ve Yunanistan

2018

A.B.D., Almanya, Arjantin, Avusturya, Baltık Ülkeleri (Litvanya-Letonya-Estonya), Fransa, Finlandiya-Rusya, Hindistan, İskoçya, İsveç, İsrail, İtalya-Slovenya, Nepal, Norveç, Tanzanya, Hollanda, Yeni Zelanda ve Yunanistan

2017

A.B.D., Almanya, Arjantin, Avusturya, Baltık Ülkeleri (Litvanya-Letonya-Estonya), Fransa, Finlandiya-Rusya, Hindistan, İskoçya, İsveç, İsrail, İtalya-Slovenya, Nepal, Norveç, Tanzanya, Hollanda, Yeni Zelanda ve Yunanistan

2016

A.B.D., Almanya, Arjantin, Avusturya, Baltık Ülkeleri (Litvanya-Letonya-Estonya), Fransa, Finlandiya-Rusya, Hindistan, İskoçya, İsveç, İsrail, İtalya-Slovenya, Nepal, Norveç, Tanzanya, Hollanda, Yeni Zelanda ve Yunanistan

2015

ABD, Almanya, Arjantin, Avusturya, Baltık Ülkeleri (Litvanya-Letonya-Estonya), Fransa, Finlandiya-Rusya, Hindistan, İskoçya, İsveç, İsrail, İtalya-Slovenya, Nepal, Norveç, Tanzanya, Hollanda, Yeni Zelanda ve Yunanistan

2014

A.B.D., Almanya, Arjantin, Avusturya, Baltık Ülkeleri (Litvanya-Letonya-Estonya), Fransa, Finlandiya-Rusya, Hindistan, İskoçya, İsveç, İsrail, İtalya-Slovenya, Nepal, Norveç, Tanzanya, Hollanda, Yeni Zelanda ve Yunanistan

BAŞVURU

Yurt Dışında Mesleki Gözlem ve İnceleme Fırsatı!

2020 Yılında CIF (Council of International Fellowship) Uluslararası Dostluk Konseyi’nin A.B.D., Almanya, Arjantin, Avusturya, Baltık Ülkeleri (Litvanya-Letonya-Estonya), Fransa, Finlandiya-Rusya, Hindistan, İskoçya, İsveç, İsrail, İtalya-Slovenya, Nepal, Norveç, Tanzanya, Hollanda, Yeni Zelanda ve Yunanistan’da;


2-6 hafta arasında değişen sürelerle gerçekleştirilecek mesleki ve kültürel değişim programına katılım için başvurular başlamıştır.

BAŞVURU İÇİN ÖN KOŞULLAR

 • Sosyal hizmetler alanında hizmet veren mesleklerden birinde en az lisans derecesine sahip olmak.
  (Sosyal Hizmet, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Çocuk Gelişimi, Eğitim ve Sağlık Bilimleri vb.)

 • Sosyal hizmet alanında en az 2 yıl çalışmış olmak,

 • Program dili genelde İngilizce olduğundan, programı izleyebilecek, mesleki bilgi ve deneyimlerini aktarabilecek düzeyde İngilizce bilmek (İspanya ve Arjantin'de İspanyolca; Fransa ve Fas’da Fransızca bilgisi aranmaktadır).

BAŞVURU SÜRECİ

 • CIF uluslararası mesleki değişim programları düzenleyen ülkeler, doğrudan başvuru kabul etmemektedir. Sosyal Hizmet Alanında Çalışanlar Derneği (CIF Turkey) tarafından mülakat yapılması, adayın değerlendirilmesi ve bir referans mektubuyla adayların ülkelere önerilmesi gerekmektedir. Bu nedenle adayları tanımak, beklentilerini, mesleki hedeflerini öğrenmek, yabancı dil anlama, konuşma ve okuma-yazma pratiklerini anlamak amacıyla CIF Turkey üyeleri tarafından adaylarla mülakat yapılmaktadır. Mülakatın bir bölümü İngilizce olarak gerçekleştirilmektedir.

 • Mülakata katılmak isteyen adayların başvuru formunu ve özgeçmişlerini en geç 11 Ekim 2019 Cuma gününe kadar cifturkey@cifturkey.org ve cifturkey@yahoo.com posta adreslerine göndermeleri gerekmektedir. CIF Turkey tarafından yapılacak ön eleme sonrasında, başvuran kişilere mülakata çağrılıp çağrılmadıkları e mail ile kendilerine bildirilecektir. Bu nedenle başvuranların sonuca ilişkin e-maili takip etmeleri gerekmektedir. 

 • Mülakata katılmadan önce aşağıda belirtilen IBAN numarasına mülakat ücretinin yatırılması veya mülakat günü önceden verilmesi gereklidir. Mülakat ücreti başvuran adaylara geri ödenmeyecektir.

 • Mülakat sonucunda programa uygunluğu belirlenen adayların başvuruları ülkelere iletilecektir. Ülkeler kendi şartlarına göre seçim yapacak ve adayı programlarına kabul veya reddettiklerini bildirecektir. Sonuçlar adaylara başvurdukları ülke ve CIF Turkey tarafından duyurulacaktır.

 • Uygun adaylar ülkelere önerilmeden önce çalıştıkları kurumlardan program süresince izinli olacaklarını belgelemek zorundadır.

 • Mülakat öncesi başvuru sürecine ilişkin, cifturkey@cifturkey.org ve cifturkey@yahoo.com posta adresleri ile bağlantı kurarak ön bilgi alınabilir.


PROGRAMLAR HAKKINDA AYRINTILI BİLGİ İÇİN:

http://www.cifinternational.com/?page_id=17


Son Başvuru Tarihi: 11 Ekim 2019

Mülakat Tarihi ve Saati: 19 Ekim 2019 - 10:00 (Ankara, İstanbul ve İzmir'de aynı anda).

Ankara Mülakat Adresi: Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezi, Meşrutiyet Mah. Karanfil Sokak Zafir İş Merkezi (Dost Kitabevi Karşısı) Kat:4 No:86 Kızılay-Çankaya/ANKARA.

İstanbul Mülakat Adresi: Yöret Vakfı, Akkavak Sokak No: 17/11 Nişantaşı/İSTANBUL.

İzmir Mülakat Adresi: Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği İzmir Şubesi, Cumhuriyet Blv. Cumhuriyet İş Hanı N:26 K:3 D:302 Konak/İZMİR.

Mülakat Ücreti:  150 TL

IBAN No:  TR81 0006 4000 0014 2220 7525 85 (İş Bankası Necatibey Şubesi)

Sonuç Açıklama:  15 Kasım 2019

 


ÖN BAŞVURU FORMU (Mülakat İçin)

BAŞVURU FORMU (Mülakatın Geçilmesi Durumunda)


  

  

EKİBİMİZ

Demet GÜLALDI

Başkan

Gülcan URHAN

II. Başkan

Deniz KOÇOĞLU

Genel Sekreter

Sema YAYLA

Sayman

Nurten SARGIN

YK Üyesi

SOSYAL HİZMET ALANINDA ÇALIŞANLAR DERNEĞİ

Bize ulaşmak için aşağıdaki mesaj kutusunu kullanabilir veya cifturkey@cifturkey.org 'a doğrudan e-posta gönderebilirsiniz. En kısa sürede size dönüş yapılacaktır.

İletişim

CIF Turkey
(Sosyal Hizmet Alanında Çalışanlar Derneği)
Meşrutiyet Mahallesi Karanfil Sokak
Zafir İş Merkezi No:4/86
Kızılay, Ankara - T U R K E Y
E: cifturkey@cifturkey.org
© 2019 Sosyal Hizmet Alanında Çalışanlar Derneği | CIF Turkey